Pekan Baru Riau

  • Kilat Auto Design
    Jl. Sukarno Hatta No.99 ABC – Pekan Baru (Samping Mitsubishi Nusantara)
  • Kharisma Automotive
    Jl. Riau No.11 ABC – Pekan Baru